Sakrament pokuty i pojednania nazwany również sakramentem nawrócenia, spowiedzi, przebaczenia czy pojednania.Każdy penitent chcący skorzystać z sakramentu powinien skorzystać z małego katechizmu i przygotować się do sakramentu na podstawie :

Pięc warunków dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Wyznanie grzechów
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

Sakrament spowiedzi św. zawsze pół godziny przed msza św

Sakrament namaszczenia chorych ma na celu udzielanie specjalnej łaski chrześcijanowi, który doświadcza trudności związanych z ciężką chorobą lub starością.

Namaszczenia chorych nie udziela się jedynie w chwili śmierci!.Sakramentu tego można udzielać prawie we wszystkich okolicznościach(mieszkanie chorego , szpital, ....) jeśli możliwe prosze przygotować:

Stół nakryty obrusem, krzyż, świece..

 

Sakrament bierzmowania jest dopełnieniem łaski chrztu.Przyjęcie tego sakramentu zobowiązuje do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej obrony.

Chcący przyjąć sakrament muszą:

- Uczęszczać na nauki przy parafii w której sakrament bierzmowania będzie udzielony( lub dostarczyć zaświadczenie że w takich naukach się uczestniczyło)

- dostarczyć zaświadczenie o chrzcie św.

 

Bierzmowanie w naszej Misji odbywa się średnio co 2-3 lata w zależności od ilości zgłoszeń. Ostatnie bierzmowanie odbyło się w maju 2015 roku

Sakrament małżeństwa udziela szczególne posłanie w Kościele i służby w budowaniu ludu Bożego.

Szafarzami w tym sakramencie są sami małżonkowie, a kapłan jest tylko świadkiem. Istotnym warunkiem do przyjęcia sakramentu małżeństwa jest zgoda mężczyzny i kobiety.

Oboje powinni być stanu wolnego nie posiadać przeszkody wypływającej z prawa naturalnego i kościelnego.

Wymagane dokumenty:

- dowody osobiste- paszporty

-ukończony kurs przedmałżeński

 

Sakrament chrztu świętego jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego oraz bramą która otwiera dostęp do pozostałych sakramentów.Chrzest św. może przyjąć każdy kto jeszcze jest nie ochrzczony- zarówno dorosły jak i dziecko.

Co jest wymagane:

- metryka urodzenia dziecka,(Geburtsurkunde fur religiose zwecke)

-dane personalne rodziców i chrzestnych,

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby bierzmowane które są wierzącymi i praktykującymi katolikami, co mogą potwierdzić stosownym dokumentem wydanym przez parafię zamieszkania.