Sakrament pokuty i pojednania nazwany również sakramentem nawrócenia, spowiedzi, przebaczenia czy pojednania.Każdy penitent chcący skorzystać z sakramentu powinien skorzystać z małego katechizmu i przygotować się do sakramentu na podstawie :

Pięc warunków dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Wyznanie grzechów
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

Sakrament spowiedzi św. zawsze pół godziny przed msza św

Sakrament namaszczenia chorych ma na celu udzielanie specjalnej łaski chrześcijanowi, który doświadcza trudności związanych z ciężką chorobą lub starością.

Namaszczenia chorych nie udziela się jedynie w chwili śmierci!.Sakramentu tego można udzielać prawie we wszystkich okolicznościach(mieszkanie chorego , szpital, ....) jeśli możliwe prosze przygotować:

Stół nakryty obrusem, krzyż, świece..

 

Sakrament bierzmowania jest dopełnieniem łaski chrztu.Przyjęcie tego sakramentu zobowiązuje do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej obrony.

Chcący przyjąć sakrament muszą:

- Uczęszczać na nauki przy parafii w której sakrament bierzmowania będzie udzielony( lub dostarczyć zaświadczenie że w takich naukach się uczestniczyło)

- dostarczyć zaświadczenie o chrzcie św.

 

Bierzmowanie w naszej Misji odbywa się średnio co 2-3 lata w zależności od ilości zgłoszeń. Ostatnie bierzmowanie odbyło się w maju 2015 roku

Sakrament małżeństwa udziela szczególne posłanie w Kościele i służby w budowaniu ludu Bożego.

Szafarzami w tym sakramencie są sami małżonkowie, a kapłan jest tylko świadkiem. Istotnym warunkiem do przyjęcia sakramentu małżeństwa jest zgoda mężczyzny i kobiety.

Oboje powinni być stanu wolnego nie posiadać przeszkody wypływającej z prawa naturalnego i kościelnego.

Wymagane dokumenty:

- dowody osobiste- paszporty

-ukończony kurs przedmałżeński

 

Sakrament chrztu świętego jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego oraz bramą która otwiera dostęp do pozostałych sakramentów.Chrzest św. może przyjąć każdy kto jeszcze jest nie ochrzczony- zarówno dorosły jak i dziecko.

Co jest wymagane:

- metryka urodzenia dziecka,(Geburtsurkunde fur religiose zwecke)

-dane personalne rodziców i chrzestnych,

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby bierzmowane które są wierzącymi i praktykującymi katolikami, co mogą potwierdzić stosownym dokumentem wydanym przez parafię zamieszkania.

Sakrament chrztu świętego jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego oraz bramą która otwiera dostęp do pozostałych sakramentów.Chrzest św. może przyjąć każdy kto jeszcze jest nie ochrzczony- zarówno dorosły jak i dziecko.

Co jest wymagane:

- metryka urodzenia dziecka,(Geburtsurkunde fur religiose zwecke)

-dane personalne rodziców i chrzestnych,

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby bierzmowane które są wierzącymi i praktykującymi katolikami, co mogą potwierdzić stosownym dokumentem wydanym przez parafię zamieszkania.